ev.č. ČAK 17969

tel.: +420 545 242 081

e-mail: javora@ak-brno.cz