ev.č. ČAK 18739

tel.:  +420 545 242 081

e-mail: trubacova@ak-brno.cz