Trestní právo 

- obhajoba ve všech fázích trestního řízení

- náhrada škody

- zastoupení poškozených