Mezinárodní prvek 

- spory se subjekty sídlícími v zahraničí

- smlouvy se subjekty sídlícími v zahraničí

- volba práva